Legfrissebb híreink:


Szentmisék:
Donner
Hétfő - Szombat 17.00
Vasárnap 8.30 (misefelvétel) és 17.00

Szenna
Vasárnap 11.00

Kaposszerdahely
Vasárnap 12.00

Szentmise közvetítés:
Somogy TV, City Kábel - vasárnap 16.30
Kapos TV - vasárnap 17.00
Ismétlés: Somogy TV - hétfő 17.30

Legfrissebb hirdetéseink:

2018. december 9. - Advent 2. vasárnapja
„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” Lk 3,4

1. Jövő vasárnapig (dec. 16-ig) még leadhatják adományaikat tartós élelmiszer gyűjtésünkben. Köszönjük felajánlásaikat!
2. Advent vasárnapjain lelkigyakorlatos prédikációkat hallhatunk.Gyóntatás most vasárnap a mise előtt, a 3-4. vasárnapon a mise közben lesz.
3. Most vasárnap (dec. 9.) este 5 órakor gitáros mise lesz itt, a Donnerben.
4. Adventben minden hétfőn és pénteken, reggel 6 órakor van hajnali mise.
5. Szerdán (dec. 12.) a Liturgikus munkacsoport tagjait várjuk este 6 órára a donneri plébániára.
6. Csütörtökön (dec. 13.) a áldoztatókat műhelybeszélgetésre várjuk este 6 órára a donneri plébániára.
7. Pénteken (dec. 14.) a hajnali mise után, kb. fél 7 és fél 8 között egy órás csendes szentségimádást tartunk a donneri templomban, gyóntatással.
8. Pénteken (dec. 14.) este 6-kor a kaposszerdahelyi templomban koncerttel egybekötött karácsonyi műsor lesz, „Karácsonyi muzsika” címmel.
9. Szombaton (dec. 15.) este 5 órakor lesz a betegek miséje, a betegek szentségének kiszolgáltatásával.
10. Szombaton (dec. 15.) este 6-tól a fiatalokat ifjúsági csoportba várjuk a donneri plébániára.
11. Jövő vasárnap (dec. 16.) karácsonyi könyvvásár lesz a reggeli és az esti szentmisék előtt és után a donneri templomban.
12. Jövő vasárnap (dec. 16.) déli 12 órakor a kaposszerdahelyi templomban gitáros mise lesz. Sok szeretettel várunk mindenkit!
13. Jövő vasárnap (dec. 16.) az este 5 órai szentmise után a Zenekedvelők Kórusa ad koncertet a donneri templomban.
14. Kérjük, jövő vasárnapig (dec. 16.) jelezzék felénk az idősek, betegek beteglátogatási igényeit. Erre lehetőség van a templomban, a misék előtt vagy után; illetve a plébánián, személyesen vagy telefonon.
15. Kérjük mindazok jelzését, akik a jövő évben szeretnének előfizetni valamelyik újságra! A megrendelőlap a hátsó állványokon és a sekrestyében található. A lap hátoldalán van egy kis leírás az újságokról, azoknak, akik nem ismerik valamelyiket. A határidő jövő vasárnap (dec. 16.)!
16. Már most hirdetjük, hogy a hagyományos plébániai karácsonyt dec. 22-én, szombaton du. 5-kor tartjuk a donneri templomban. Sok szeretettel várunk mindenkit! Aznap a szentmise délután 4 órakor lesz!
17. Most vasárnap (dec. 9.) a kaposfüredi Szent Őrangyalok templomból közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30-kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 17:30-kor lesz a Somogy TV-n. Youtube: somogyimise Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!
18. A következő hétre az 13. Riska DVD harmadik filmjét ajánljuk, A pusztában kiáltónak szava címmel. A film megtekinthető online is, a http://video.riskababfilm.hu oldalon, a Prémium csomaggal.

Részlet Gyökössy Endre: Megújulás című könyvéből

Élt egy ifjú, név szerint János, aki a Bibliát még sohasem olvasta. Egy éjjel nem tudott aludni, így kiolvasta János evangéliumát. Ezután keresni kezdte azokat az embereket, akik Jézus tanítványai. Sok-sok embert talált, akik olyanoknak tűntek a szemében, mint a patakban a kavics – benne voltak ugyan az élő vízben, de belül szárazak maradtak. Valaki beszélt neki az öreg emberről, akin meg se látszik, hogy pap, ezért felkereste. János elmondta neki az ő nagy szomorúságát. ‒Amíg a legszárnyalóbb Lényt kutattad, lefelé tartottad a keresődet, ezért csak embereket láttál; megbotránkoztál és elszomorodtál. ‒De én önmagam miatt vagyok a legszomorúbb. Mindent elkövettem, hogy lerázzam régi bűneimet és nem sikerült. Az öreg egy almafára mutatott: ‒Menj oda fiam, és jól rázzad meg. János jól megrázta. Akkor azt kérdezte tőle: ‒Leráztál csak egy levelet is róla? ‒Hogy rázhattam volna le bármit is, hiszen tavasz van! ‒Így igaz, fiam! Eljön az idő, amikor magától jó gyümölcs érik rajta és régi leveleit elhullatja. Az a jó, ami belülről indulva magától történik. ‒De mit tegyek én? ‒Azt, amit a másik János tett, a Keresztelő, amikor találkozott Jézussal s így szólott: Annak növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. ‒Hiszen ez az, ami sohasem sikerült: kisebbednem, hogy Ő növekedjék! ‒Ismét nem figyelsz a rendre fiam. Nem így mondta János. Előbb a növekedés, s csak azután a kisebbedés. Hagyd nyitva a lelked, hogy a Lélektől Jézust foganj, mint Mária. S ahogy növekedik benned Jézus Lénye, úgy hullatod el bűneidet és érlel életed jó gyümölcsöket.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 3,1-6)

Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”

Szentmise közvetítés Kaposvárról

Tartalom átvétel