Legfrissebb híreink:


Szentmisék:
Település/rész Nap Időpont Nap Időpont
Donner Hétfő - Szombat 17.00 Vasárnap 8.30 és 17.00
Szenna     Vasárnap 11.00
Kaposszerdahely     Vasárnap 12.00
Szentmise közvetítés:
Somogy TV - vasárnap 16.30
Kapos TV - vasárnap 17.00
Ismétlés: Somogy TV - hétfő 17.30

Legfrissebb hirdetéseink:

2019. február 17. - Évközi 6. vasárnap

„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.” Lk 6,20

1. Hétfőn (febr. 18.) este 6 órára a Kaposszerdahelyi és a Donneri Plébánia Képviselőtestületének tagjait várjuk a donneri plébániára.
2. Csütörtökön (febr. 21.) este 6 órakor a Püspökségen Pécsi Rita: “Férfinak és nőnek teremtette” című előadását hallgathatjuk meg.
3. Pénteken (febr. 22.) délután 4 és 5 óra között egy órás csendes szentségimádást tartunk a donneri templomban.
4. Pénteken (febr. 22.) az este 5 órai szentmisét a februárban elhunyt hívekért ajánljuk fel a donneri templomban.
5. A jövő vasárnapi szentmisék perselyadományait a katolikus iskolák javára küldjük el. Köszönjük előre is adományaikat!
6. Jövő vasárnap (febr. 24.) délután 4-kor újra lesz hittan kicsiknek, a donneri plébánián. Jelentkezés: a sekrestyében, a plébánián és a hitoktatóknál.
7. Egyházmegyei ifjúsági találkozó lesz Balatonszemesen március 2-án. A program plakátja megtalálható a faliújságon. Kérjük, hogy aki jönni szeretne, jelentkezzen a kihelyezett jelentkezési lapokon jövő vasárnapig!
8. Zarándoklatot szervezünk az Emmánuel Közösséggel együtt Franciaországba, Paray-le Monialba, – ahonnan a Jézus Szíve tisztelet elterjedt – július 22. és 29. között. Részletek találhatók az emmanuel.hu/paray2019 weboldalon. Jelentkezés május 1-ig.
9. Kérem, hogy azok, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, minél előbb jelezzék szándékukat! Március második és utolsó hétvégéjén tartjuk a Püspökségen az egyházmegyei központi jegyesfelkészítést. Ezt a kétalkalmas játékos kapcsolati tréninget jószívvel ajánlom fiatal házaspároknak és még nem elköteleződött pároknak is! Sok hasznosat tanulhatnak magukról, társukról és a házastársi kapcsolatról, a résztvevő házaspároktók.
10. Jövő vasárnap (febr. 24.) este 5 órakor a Donnerban gitáros mise lesz.
11. Hamarosan elkezdődik a templom bővítése. Kérjük a kedves testvérek türelmét és megértését az ezzel kapcsolatosan felmerülő nehézségek kapcsán. Igyekszünk tájékoztatást is nyújtani az építkezés állásáról.
12. Most vasárnap (febr. 17.) a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30-kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 17:30-kor lesz a Somogy TV-n. Youtube: somogyimise Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!
13. A vasárnapi evangéliumhoz az 11. Riska DVD negyedik filmjét ajánljuk, A gazdag ifjú címmel. A film megtekinthető online is, a http://video.riskababfilm.hu oldalon, a Bronz/Ezüst/Arany csomagokkal.

Bandi bácsi gondolatai az evangéliumról (Gyökössy Endre)

Szeretném tisztázni a boldog szót, mint fogalmat a gyakorlati életből eredeztetve. Háromféleképpen törekszik az ember boldogságra. Mégpedig aszerint, hogyan viszonyul az élethez a halállal szemben. Vannak, akiknek az élet nyűg, tévedés, börtön. Ezeknek az embereknek a boldogság a nyugalom. Csak semmi izgalom, kockázat, semmi erőfeszítés, minél kevesebb kapcsolat az emberekkel, a külvilággal. Az emberek másik csoportja éppen ellenkező módon érez, gondolkodik: ha már meg kell halni, akkor élvezzük ki az élet minden percét, még akkor is, ha ezzel gyorsabban közeledik a vég. Aki nyitott szívvel végigolvasta az evangéliumot, annak derengeni kezd egy alapvető jézusi igazság: az élet ajándék. Tehát többet ér lenni, mint nem lenni. Ezt az életet kár fölhabzsolni, mást is lehet vele kezdeni: növekedni lehet a létben. A szellemi-lelki növekedés terméke a boldogság. A mozdulatlanságba vagy habzsolásba menekvők csak boldogságpótlékkal ámítják magukat. Az élet csak akkor lehet boldog és éppen azért boldog, mert növekszik és tágul, és így gazdagodik. A jézusi, növekedve-táguló lét, élet menetrendje: 1. lépés: ÉN-né válás. 2. a TE felfedezése: emberek kellenek az emberség átéléséhez. 3. Jézus, mint igazi emberminta felfedezése: ráébredünk, hogy a Jézusban való növekedés mellékterméke a boldogság. 4. Jézus lénye szüntelen tördeli bennünk az ÉN és a TE falát a MI felé. Ez a boldogság már nyitás a kis élet felől a nagy Élet felé. A halál legyőzése. A megkezdődött örökélet öröme.

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidoni tengermellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt: „Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.”

Szentmise közvetítés Kaposvárról

Tartalom átvétel