Legfrissebb híreink:


Szentmisék:
Település/rész Nap Időpont Nap Időpont
Donner Hétfő - Szombat 17.00 Vasárnap 8.30 és 17.00
Szenna     Vasárnap 11.00
Kaposszerdahely     Vasárnap 12.00
Szentmise közvetítés:
Somogy TV - vasárnap 16.30
Kapos TV - vasárnap 17.00
Ismétlés: Somogy TV - hétfő 17.30

Legfrissebb hirdetéseink:

2019. április 21. – Húsvétvasárnap

„Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.” (Jn 20,8-9)

1. Nagyszombaton (ápr. 20.) este fél 8-kor kezdődik a feltámadási szentmise a körmenettel. Kérjük, hogy gallérral ellátott gyertyát hozzanak magukkal!
2. Ételszentelés lesz Kaposszerdahelyen vasárnap (ápr. 21.) reggel fél 8-kor. Kaposváron pedig a reggeli szentmise előtt negyed 9-kor.
3. Húsvétvasárnap a donneri templomban a szokott módon lesz szentmise, reggel fél 9-kor és este 5 órakor. Kaposszerdahelyen 12 órakor, Szennában pedig a Kultúrházban lesz 11 órakor a szentmise.
4. Húsvéthétfőn a Donnerban csak reggel 8:30-kor lesz szentmise. Zselickisfaludon 10 órakor és Szilvásszentmártonban 11 órakor lesz szentmise. 5. A húsvétvasárnapi reggeli szentmise után a plébániaudvarban csokitojás keresés lesz a gyermekek számára.
6. Köszönjük mindazoknak, akik szolgálatukkal szebbé, meghittebbé tették a szent három napot és a Húsvétot!
7. Csütörtökön (ápr. 25.) este 6 órakor a Püspökségen Pécsi Rita: “Tekintély? Manapság?” című előadására kerül sor. Szeretettel várnak mindenkit!
8. Pénteken (ápr. 26.) délután 4 és 5 között egy órás csendes szentségimádást tartunk a donneri templomban. Az 5 órai mise az áprilisi elhunytakért lesz.
9. Pénteken (ápr. 26.) este 6 órától Ifjúsági Csoport lesz a donneri plébánián. Szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat!
10. Jövő vasárnap (ápr. 28.) este 5 órakor gitáros mise lesz a donneri templomban.
11. A Húsvét utáni első hittanórák május 3-án lesznek a megszokott időpontokban.
12. Egyházmegyei zarándoklat lesz Garamszentbenedekre május 18-án. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók. Az útiköltség 7000 Ft. Felszállási pont lesz a donneri buszmegállóban is. Jelentkezni lehet a sekrestyében, az irodában vagy az Információs Pultnál. Sok szeretettel hívunk mindenkit!
13. Május 25-én Egyházmegyei Ifjúsági és Könnyűzenei Nap lesz. Részletek a plakáton olvashatók!
14. Zarándoklatot szervezünk az Emmánuel Közösséggel együtt Franciaországba, Paray-le Monialba, – ahonnan a Jézus Szíve tisztelet elterjedt – július 22. és 29. között. Részletek találhatók az emmanuel.hu/paray2019 weboldalon.
15. Most vasárnap (ápr. 21.) a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítjük a szentmisét Mohos Gábor püspök atyával. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30-kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 17:30-kor lesz a Somogy TV-n. Youtube: somogyimise Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!
16. A vasárnapi evangéliumhoz az 4. Riska DVD ötödik filmjét ajánljuk, Jézus feltámadása címmel. A film megtekinthető online is, a http://video.riskababfilm.hu oldalon, az Arany csomaggal.

Részlet Gyökössy Endre: János evangéliuma című könyvéből

Mai igénk
1. üzenete: nyilván Jézus irányítja Magdalai Máriát Péterhez és Jánoshoz, hiszen utóbbi a szeretett tanítvány. Milyen jó, hogy egyedül Isten kegyelmén múlik kiválasztottságunk. A két tanítvány együtt fut a sírhoz. János csak benéz, de nem megy be.
A 2. üzenet: János előre engedi Pétert. Nem ártana ezt a kedves, agapével teljes, előrebocsátó mozdulatot megtanulnunk.
3. üzenet: Sokféle lehet a húsvéti látás: Mária nézett, Péter úgy látott, hogy volt némi elképzelése, János meg is értette, átélte a dolgokat és belelátott a titokba is. Ő látott és hitt. Ő döbbent rá először, hogy Jézus feltámadott és él. Hogy Isten mindig többet ad, mint amit mi kérünk tőle. Halottat keresnek, készek találkozni a halott Jézussal, de az élettel találkoznak.
4. üzenet: Magdalai Mária igazán csak akkor ismeri fel Jézust, amikor az őt a nevén szólítja. Jézust megérteni, megragadni csak egyféleképpen lehet. Aki szeretettel keresi, az előtt ölt testet a szeretet, az élet lényege.
5. üzenet: Nem az a dolgunk, ha valaha is találkozunk az élő Jézussal, hogy magunknak tartva önző módon élvezzük, hanem hogy hirdetői legyünk: Jézus él! Magdalai Mária is ezt teszi: jelenti a tanítványoknak, hogy látta az Urat és ezeket mondta neki.
Adjuk tovább mi is a feltámadás örömhírét szeretteinknek. Áldott ünnepeket kívánunk az egész családnak! Krisztus feltámadt!

Evangélium Szent János könyvéből

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

Szentmise közvetítés Kaposvárról

Tartalom átvétel