Egyházi hozzájárulás

Krisztusban kedves Testvérek!

Az Egyház Isten népe. A Szentháromság nevében megkeresztelt emberek alkotják. Ezért az Egyház nem csak a pápa, püspökök, papok vagy szerzetesek, hanem az Egyház MI vagyunk. Mint Isten népe, vasárnapról-vasárnapra a templomban jövünk össze, hogy hitünk-ben növekedjünk, Isten és embertársaink iránti szeretetben erősödjünk.
A templom és a plébánia fenntartása, működtetése, állagmegóvása és renoválása a hívek támogatásával történik.
Ezért hálásan megköszönjük mindazoknak, akik 2010-ben áldozatos imádságot, kétkezi munkát, pénzt (egyházi hozzájárulást, önkéntes adományt) ajánlottak fel.
Kérjük, a 2011-es esztendőben is segítsék az egyházközség működését a befizetett egyházi hozzájárulásukkal és önként felajánlott adományokkal.

Az egyházközségi hozzájárulás egységes mértéke, hivatkozva a 2003-as Gazdasági értesítő 18. pontjára

„Ajánlott, a már több egyházmegye példáját követni, amely szerint az önálló keresettel rendelkező hívő évi nettó keresetének 1%-val járuljon hozzá egyházközségének működéséhez, fenntartásához. Azok a közösségek, amelyek erre a gyakorlatra térnek át, és azt következetes lelkipásztori szorgalommal, türelemmel megvalósították, eredményt értek el. A szemlélet-változáshoz évek kellenek!”
A forintban kifejeződő értéknek változnia kell, mert ha valakinek a jövedelme tíz év alatt 6.000 Ft-ról 60.000 Ft-ra emelkedett, akkor illő, hogy az egyházi hozzájárulása is tízszeresére emelkedjék.
– Miért van erre szükség? Ahogy a család kiadásai, úgy az egyházközség kiadásai (villany, gáz, víz, csatorna, irodai költségek, javítási anyagok, egyéb szolgáltatások és személyi illetmények) a tízszeresüknél magasabbra emelkedtek az elmúlt években. Ha sokan elhanyagolják az egyházi hozzájárulás befizetését (mondjuk feledékenységből), vagy éveken át nem változtatnak rajta, akkor ez mit eredményez? Anyagi értelemben csőd közeli állapotba juttatják saját egyházközségüket. Vagyis vissza kell fogni az energiafogyasztást (nem fűtjük a templomot), elhalasztjuk az amúgy szükséges felújításokat, nem szerzünk be eszközöket. Sajnos itt érhető tetten a mi felelősségünk: a lelkipásztorok felelőssége, ha ezt nem magyarázzák meg világosan, és a híveké, de csak akkor, ha megértették a probléma lényegét, de mégsem segítettek annak megoldásában.
Hogyan számítsuk ki a saját egyházi hozzájárulásunkat? (a táblázat nyújt segítséget a számításokban) Vegyünk egy példát: egy személy havi nettó jövedelme 30.000 Ft. Ezt az összeget meg kell szorozni 12-vel (a hónapok száma), és el kell osztani 100-zal. A kapott összeg az éves egyházi hozzájárulás mértéke. 

Táblázat az egyházi hozzájárulás megállapítására
 
Nettó havi jöv.
1 %
Éves nettó jöv.
Éves egyházi hozzáj.
Nettó havi jöv.
1 %
Éves nettó jöv.
Éves egyházi hozzáj.
30 000
300
360 000
3 600
65 000
650
780 000
7 800
32 000
320
384 000
3 840
70 000
700
840 000
8 400
34 000
340
408 000
4 080
75 000
750
900 000
9 000
36 000
360
432 000
4 320
80 000
800
960 000
9 600
38 000
380
456 000
4 560
85 000
850
1 020 000
10 200
40 000
400
480 000
4 800
90 000
900
1 080 000
10 800
42 000
420
504 000
5 040
100 000
1000
1 200 000
12 000
44 000
440
528 000
5 280
110 000
1 100
1 320 000
13 200
46 000
460
552 000
5 520
120 000
1 200
1 440 000
14 400
48 000
480
576 000
5 760
130 000
1 300
1 560 000
15 600
50 000
500
600 000
6 000
150 000
1 500
1 800 000
18 000
55 000
550
660 000
6 600
200 000
2 000
2 400 000
24 000
60 000
600
720 000
7 200
300 000
3 000
3 600 000
36 000

Ha mindenki lelkiismeretesen az éves nettó jövedelmének 1%-át fizetné be, akkor mindahányan azonos mértékben vállalnánk részt az egyházközség fenntartásában.

 

Akinek gondot okoz a hozzájárulás egy összegben történő befizetése, kérhet részlet-fizetést is. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy jövedelme nem engedi meg azt sem, hogy az 1 %-ot részletekben fizesse, az egyházközségi képviselő testület döntése értelmében lehetősége van a befizetési minimumot választani, ami 3.000,- forint egy évre személyenként.

Az egyházi hozzájárulást be lehet fizetni készpénzben a hivatali időben, indíthatnak rendszeres átutalást bankjukból, vagy akár a CIB Bank fiókjában is be lehet fizetni. Kérjük, minden esetben adják meg nevüket és címüket.

A plébánia számlaszámai:

 

Szent Kereszt Plébánia, Kaposvár

CIB Bank  10700172-65880267-51100005

Kaposszerdahelyi Római Katolikus Plébánia, Kaposszerdahely

      CIB Bank  10702167-47342107-51100005