Kaposszerdahely

KAPOSSZERDAHELY - 7476 Petőfi Sándor u. 3.
 
Alapítva: 1957. Akv.:1958-tól, előtte Kaposvár I.
Plébános: Nyéky Kálmán
Tit.: Szűz Mária Neve
Búcsú: szept. 12.
L.: 964. Rk.: 690.
   
A szerdai napokon tartott hetivásár és a Kapos folyó közelsége játszott szerepet a település elnevezésében. 1295-ben említik először az oklevelek. 1335-ben Dersfi Miklós a Szentlélek tiszteletére pálos kolostort alapított. Templomáról 1346-ban van adatunk. A XV. században több papjának ismerjük a nevét. A török támadás letarolta a virágzó egyházi életet. 1935-ben felépült a modern templom. 1957-ben megszervezték a lelkészséget. Az új plébánia 1966-ban épült. 1980. május 13-án elkezdődött a Fatimai Szűzanya havi engesztelő napja. 1984-ig elkészült a templom belső festése, majd a liturgikus terét alakították ki, a padok alatti részt parkettázták, a villanyhálózatot korszerűsítették, a főoltárt és a kegyképet restaurálták, az orgonát ja­vították. 1993-94-ben a templomtető javítását és a templom padoza­tának márványozását végezték el, 2000-ben bevezették a gázt.
 
F i l i á k :
 
PATCA
L.: 72. Rk.: 45.
A települést az oklevelek 1252-től elég gyakran említik. A falu átvészelte a török uralmat, mert lakói többségében a reformáció hívei lettek. A községben miséző hely nincs.
 
SZENNA
Iskolakápolna.
Tit.: Magyarok Nagyasszonya
Búcsú: okt. második vasárnapja
Rn.: márc. 22.
L.: 717. Rk.: 404.
Az 1700-as évektől erős protestáns településként tartják számon. A katolikusok az iskolakápolnába járnak szentmisére. 1998-ban a kápolna parkettázása és festése fejeződött be, majd a harangokat villamosították.
 
SZILVÁSSZENTMÁRTON
L.: 229. Rk.: 112.
A község neve elsőként az 1332-es pápai tizedjegyzékben fordul elő. Két község: Szilvás és Szentmárton összevonásából alakult ki a mai település. A lakosság a reformáció térhódításakor protestáns hitre tért át. A falunak temploma nincs. A hívek a búcsút Szentháromság vasárnapján tartják.
 
TÓKAJ
Tit.: Szentlélek
Búcsú: Pünkösdvasárnap
Egykor a száz lelket számláló népes puszta a kaposszentbenedeki plé­bániához tartozott. Pünkösdvasárnap tartják a település búcsú napját.
 
ZSELICKISFALUD
Tit.: Nagyboldogasszony
Búcsú: aug. 15.
L.: 276. Rk.: 179.
Az 1237-es összeírás szerint a települést királyi kanászok lakták. Ismerjük a középkorból plébániáját és a papjait. Templomát 1952-ben építették. 1995-97-ben elkészült a templom külső és belső festése, majd a harangok villamosítása. 2001-2002-ben kialakították a litur­gikus teret.