Keresztelő

 
Mit kell tennie annak, aki gyermeke keresztelését kéri? 
 
A II. Vatikáni Zsinat álláspontja, hogy a gyermek katolikus neveléséért elsődlegesen a szülők a felelősek. A keresztszülő segítséget nyújt ehhez mind a gyermeknek, mind pedig a szülőknek.
Ebből következően a szülőknek vagy legalább az egyik szülőnek kell kérnie a gyermek keresztelését, azaz a Katolikus Egyházba való felvételét.
Nagyszülői, vagy más rokoni kérésre ez ma csak igen extrém esetekben és a feltételek plébános általi részletes kivizsgálása után lehetséges. 


MINDEN MEGSZÜLETETT GYERMEKNEK (FELNŐTTNEK) ISTENTŐL ADOTT JOGA, HOGY MEGKERESZTELÉSE RÉVÉN A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZ TAGJA LEHESSEN! - EZÁLTAL BIZTOSÍTVA LEGYEN SZÁMÁRA AZ ÜDVÖSSÉG KAPUJA.

 
Milyen dokumentumok szükségesek a gyermek keresztelésének kérése kapcsán?

A szülők részéről:
Katolikus módon, vagy egyéb módon megkötött házasságuk bizonyítéka (házassági emléklap)
A keresztszülő részéről:
Keresztelési plébániája által kiállított (3 hónapnál nem régebbi) keresztlevél, mely tartalmazza minden adatát, és az engedélyt arra, hogy keresztszülői tisztséget vállalhat.

A keresztelési bejelentő a letöltések menüben elérhető, azt kitöltve e-mail-en is el lehet juttatni a plébániára. Tovább►