Temetés

Ha ebben az ügyben kell felkeresnie minket, mindenekelőtt fogadja őszinte részvétünket!
Az Egyház ott áll a gyászoló család mellett és imádkozik, hogy ott, ahol a reménytelenség legyőzhetetlennek tűnik, a hit által mégis felfakadjon a vigasztalás és a szeretet.

Ha hozzátartozóját plébániánk segítségével szeretné eltemetni, kérjük:

1. Mielőbb egyeztesse a temetés időpontját a plébános atyával, mindenképpen a temetés időpontjának végleges  rögzítése  előtt!
2. Keresse fel a Plébániahivatalt nyitvatartási időben, ahol az adatok felvétele történik. Lehetőség szerint a plébános atya is szeretne beszélni a gyászoló családdal, ennek időpontját is egyeztetni kell.

Szükséges iratok és adatok:

 • halotti anyakönyvi kivonat
 • az elhunyt neve, vallása
 • születési helye és ideje
 • házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
 • pontos lakcíme
 • ha nem plébániánk területén lakott: temetési engedély a lakóhelye szerinti plébániától
 • részesült-e halála előtt a betegek szentségében?
 • a haláleset helye, ideje
 • a halál oka
 • a temető megjelölése
 • a temetés tervezett / illetve plébánossal egyeztetett időpontja
 • koporsós, vagy urnás lesz a temetés?
 • igazolás, vagy nyugta az egyházi hozzájárulás fizetéséről, erre akkor is szükség van, ha az egyházi hozzájárulást más egyházközségnek fizette
 • a költségeket térítő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe